Kara ręczna za spam

Nakładana jest przez zespół Google na skutek wykrycia nieprawidłowych informacji, które zostały uznane za spam. Może dotyczyć zarówno całej witryny, jaki i jej części.

a)     Spam tworzony przez użytkowników

Przyczyna: Kara jest następstwem działań użytkowników odwiedzających witrynę i podejmujących działania w jej obrębie związane z tworzenie i publikowaniem słabej jakości treści. Najczęściej dzieje się tam w przypadku niedostatecznych zabezpieczeń bądź braku moderacji czy kontrolowania takich elementów jak automatyczne tworzenie profili użytkowników, generowania bezsensownych postów na forum, dodawania masowych wpisów w księgach gości czy umieszczania treści reklamowych.

Rozwiązanie problemu: Określenie problematycznych obszarów w witrynie, usunięcie treści, które są słabej jakości i mogą być uznane za spam (mogą to być automatycznie generowane teksty, linki wychodzące czy reklamy). Wprowadzenie mechanizmów, które zapobiegną powstawaniu podobnego problemu w przeszłości. Przesłanie do Google prośby o ponowne rozpatrzenie wraz z opisem podjętych działań.

b)     Spamerska struktura znaczników

Przyczyna: Ten rodzaj powiadomienia wysyłany jest gdy zespół Google oceni, że sposób wykorzystania mikroznaczników jest niezgodny z ich przeznaczeniem lub niepoprawnie wdrożony. Kara nakładana jest ze względu na to, że niewłaściwe użycie danych strukturalnych może być uznane za próbę manipulacji i służyć wprowadzaniu w błąd użytkowników lub robotów wyszukiwarki.

powiadomienie o spamerskiej strukturze znaczników

Rozwiązanie problemu: Audyt różnych sekcji witryny z użyciem narzędzia do testowania danych strukturalnych, sprawdzenie, które dane są oznaczone jako błędne. Usunięcie nieprawidłowo wdrożonych elementów lub tych, które są użyte niezgodnie z przeznaczeniem. Przesłanie do Google prośby o ponowną ocenę witryny i oczekiwanie na odpowiedź.

c)      Maskowanie treści i/lub podstępne przekierowania

Przyczyna: Nałożenie kary jest następstwem prezentowania użytkownikom innej zawartości strony niż ta dostępna dla robotów wyszukiwarki. Najczęściej jest to skutkiem ukrywania treści czy jej maskowania. Podobnie jeśli chodzi o przekierowywanie internautów lub robotów na inną podstronę niż ta aktualnie przeglądana i wyświetlana w wynikach.

Rozwiązanie problemu:

  • Dla zamaskowanych treści: sprawdzenie zawartości poszczególnych podstron z użyciem opcji Pobierz i zrenderuj. Po zalogowaniu się w GSC należy przejść do sekcji Indeksowanie, a następnie Pobierz jako Google. Po podaniu adresu URL można przekonać się, w jaki sposób strona jest widziana przez realnych użytkowników a jak interpretowana przez roboty wyszukiwarki. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na te elementy, które są różne w obu widokach. Po ich usunięciu lub naprawieniu można zgłosić prośbę o ponowne rozpatrzenie i oczekiwać na odpowiedź.
  • Dla podstępnych przekierowań: audyt domeny z użyciem opcji Pobierz jako Google widocznej w GSC. Sprawdzenie działania różnych adresów URL w przypadku wejścia na nie z różnych źródeł i różnych adresów IP. Wytypowanie podstron, na których występuje niepoprawne przekierowanie. Usunięcie mechanizmu odpowiadającego za przeniesienie użytkowników i robotów. Przesłanie prośby o ponowne rozpatrzenie i oczekiwanie na odpowiedź

d)     Spamerskie darmowe hosty

Przyczyna: Google usuwa z SERPów zarówno pojedyncze witryny naruszające wytyczne jak i inne, znajdujące się na tym samym serwerze. Dzieje się tak w przypadku, gdy liczba domen ze spamerską zawartością jest znacząca w obrębie jednego serwera. Wtedy, niejako prewencyjnie, karą ręczną objęte zostają wszystkie witryny umieszczone na takim spamerskim hostingu.

Rozwiązanie problemu: W przypadku, gdy nasza domena nie narusza wytycznych można od razu spróbować przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie. By jednak zminimalizować ryzyko ponownego nałożenia kary w przyszłości warto przenieść domenę na dedykowany lub bardziej zaufany hosting.

e)     Czysty spam

Przyczyna: Prezentowanie w witrynie treści, które są bezwartościowe, generowane w sposób automatyczny, skopiowane z innych źródeł (po prostu nieunikalne) lub też maskowane. Za użycie spamerskich technik domena może otrzymać karę ręczną i powiadomienie pt. czysty spam.

Rozwiązanie problemu: W tej sytuacji wyjściem jest jedynie całkowite przebudowanie witryny, usunięcie duplikatów, wypełnienie jej wartościową treścią, która będzie nie tylko unikalna, ale również wartościowa dla użytkownika. Po sprawdzeniu, że domena nie narusza już wytycznych wyszukiwarki można przesłać do Google prośbę o ponowne rozpatrzenie.

czysty spam - przykład powiadomienia

 

Jak pozbyć się kary ręcznej za spam?

Procedura zdjęcia kary ręcznej w każdym z opisanych wyżej przypadków wiąże się w pierwszej kolejności ze zidentyfikowaniem wskazane przez Google problemu.

  1. Potwierdzenia nałożenia kary i ustalenie jej typu
  2. Naprawienie wskazanych nieprawidłowości
  3. Audyt witryny i upewnienie się, że nie narusza ona wytycznych wyszukiwarki (nie tylko tych, za które została nałożona kara, ale również pozostałych)
  4. Dopracowanie elementów odnoszących się do optymalizacji strony, które mogą pozytywnie wpłynąć na jej ocenę
  5. Przesłanie prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia
  6. Oczekiwanie na weryfikację zgłoszenia i odpowiedź (w przypadku odrzucenia prośby, powtórzenie punktów 1-5)

Wysłanie do Google prośby o ponowną ocenę witryny rozpoczyna proces jej weryfikacji, nie tylko pod kątem zdiagnozowanych wcześniej i wskazanych w powiadomieniu problemów, ale również innych elementów odnoszących się do wytycznych wyszukiwarki. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy kara została nałożona nie za jedno a kilka różnych wykroczeń (np. czysty spam + ukrywanie treści + nienaturalne linki wychodzące). Filtr ręczny zostanie zdjęty dopiero wtedy, usunięte zostaną wszystkie problemy.

Zespół Google ds. walki ze spamem (tzw. Search Quality Team) po otrzymaniu zgłoszenia zweryfikuje to, czy domena wciąż narusza wytyczne. Zazwyczaj na odpowiedź trzeba czekać od kilku do kilkunastu dni. Bardzo istotne jest to, by w zgłoszeniu zawrzeć jak najwięcej informacji dotyczących podejmowanych działań mających na celu usuniecie problemu.

Czy zawsze należy czekać z wysłaniem prośby o ponowne rozpatrzenie?

Zdarza się, że np. przejmując domenę (która funkcjonowała wcześniej w sieci i zmieniała właścicieli) i zakładając dla niej konto w Google Search Console od razy natrafiamy na powiadomienie o działaniach ręcznych. W takiej sytuacji można od razu przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie i zaznaczyć, że domena zmieniła właśnie właściciela (załączając potwierdzającą to dokumentację). Bardzo często zdarza się, że w takich szczególnych okolicznościach bardzo szybko udaje się zdjąć filtr.
Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy po dokonaniu audytu wciąż nie mamy pojęcia, które elementy mogły wpłynąć na nałożenie kary. Warto wtedy opisać w powiadomieniu jakie sekcje strony zostały sprawdzone i na co zwróciliśmy szczególną uwagę. Wysłanie prośby bez poprawienia błędów najczęściej będzie skutkowało odrzuceniem naszego wniosku, ale niewykluczone, że w treści wiadomości zostaną wskazane adresy podstron bądź przykłady naruszeń wytycznych i dzięki temu łatwiej będzie zdiagnozować nieprawidłowości.

Cofnięcie działań ręcznych lub odrzucenie prośby

Gdy zespół Google ds. walki ze spamem zapozna się z treścią prośby i działaniami, jakie podjęliśmy, oceni ponownie witrynę oraz prześle odpowiedź. W sytuacji, gdy nasze wyjaśnienia i sposób usunięcia problemu zostaną pozytywnie ocenione, działania ręczne zostaną cofnięte. Następstwem będzie otrzymanie poprzez Google Search Console wiadomości o anulowaniu ręcznych działań przeciwspamowych. W tym czasie (lub maksymalnie w ciągu dwóch dni), w sekcji Ruch związany z wyszukiwaniem –> Ręczne działania pojawi się komunikat: „W witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych”.

Jeżeli w ocenie Google, nie uda się w sposób wystarczający usunąć problemu lub opisane przez nas działania będą nieznaczące, otrzymamy komunikat o odrzuceniu naszej prośby. W treści wiadomości możemy spodziewać się wskazania przykładów naruszeń wytycznych. W takim przypadku musimy przejść całą procedurę jeszcze raz, starając się całkowicie rozwiązać zgłaszany problem. Jeśli kara została nałożona za kilka różnych przewinień, usuwanie filtra może rozciągnąć się w czasie i wymagać kilkakrotnego wnioskowania o ponowną ocenę. Ile może potrwać zdjęcie kary ręcznej? Wszystko zależy od tego, jak dokładnie zostanie wykonany proces „czyszczenia” witryny i jej optymalizacji.

 

Część I – Filtr ręczny Google’a – jak sobie z nim poradzić? Wstęp
Część III – Filtr ręczny za naruszenie wytycznych wyszukiwarki
Część IV – Kara za naruszenie zasad bezpieczeństwa
Część V – Kara ręczna za nienaturalne linki
Część VI – Czy domena wróci na wysokie pozycje po zdjęciu filtra ręcznego?